Hoàn tiền ngay 20% cho chủ thẻ thanh toán quốc tế HSBC Visa

Nhằm mang lại những tiện ích cho khách hàng, từ nay cho đến hết ngày 29/2/2016 ngân hàng HSBC triển khai chương trình ưu đãi “Hoàn tiền ngay 20% cho chủ thẻ thanh toán quốc tế HSBC”.
thebank_uudai_hoantienchochuthethanhtoanquoctehsbc_min_1456459241
Ưu đãi “Hoàn tiền cho chủ thẻ thanh toán quốc tế HSBC”

Chương trình ưu đãi này chỉ được áp dụng cho những khách hàng đang hiện là chủ thẻ thanh toán quốc tế HSBC Visa Debit hoặc chủ thẻ HSBC Premier Visa Platinum Debit. Theo đó, những khách hàng là chủ thẻ thanh toán quốc tế được phát hành thẻ lần đầu tiên, ngày phát hành được căn cứ vào hệ thống của ngân hàng HSBC.

Hoàn tiền ngay 20% cho giao dịch hợp lệ: Sẽ áp dụng cho các giao dịch hợp lệ đầu tiên có giá trị tối thiểu là 200.000 VND và số tiền hoàn lại tối đa 50.000 VND.

Hoàn tiền 5% trên tổng các giá trị giao dịch: Được áp dụng cho tất cả các giao dịch hợp lệ tiếp theo có tổng chi tiêu tối thiểu là 2.000.000 VND. Số tiền hoàn lại tối đa là 500.000 VND.

Đối với tất cả khách hàng sử dụng thẻ thanh toán quốc tế Visa Debit khi thanh toán sẽ nhận giảm giá lên đến 20% tại hơn 30 nhà hàng nổi tiếng.

Bài viết trước
Bài viết sau