Thẻ tín dụng HSBC ưu đãi giảm ngay 15% giá vé tại Vietjet Air, Agoda

1. Ưu đãi Vietjet Air

 • Ưu đãi giảm 15% vé Vietjet Air Skyboss trực tuyến cho chủ thẻ tín dụng HSBC
 • Mua tại skyboss vietjetair cho tất cả chặng bay nội địa và quốc tế.
 • Thời gian đặt vé: 05/01 - 29/02/2016.
 • Thời gian bay: 05/01 - 31/10/2016. (không áp dụng 25/1 - 15/2/16, 23/4 - 7/5/16, 27/8 - 10/9/2016).
 • Vé phải được mua trực tuyến tại skyboss.vietjetair.com và thanh toán bằng thẻ tín dụng HSBC.
 • Áp dụng tất cả các đường bay quốc nội & quốc tế.
 • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
 • Các điều kiện và điều khoản khác (bao gồm hủy vé, đổi vé, chuyển nhượng…) sẽ tuân theo quy định của Vietjet Air.
thebank_chuongtrinhuudaichothetindunghsbctaivietjetairagodacommin_1452227661
Chương trình ưu đãi cho thẻ tín dụng HSBC tại Vietjet Air, Agoda.com

2. Ưu đãi tại Agoda

 • Giảm thêm10% trên giá phòng tốt nhất tại Agoda.
 • Thời gian đặt phòng: 15/12/15 - 31/01/16
 • Thời gian lưu trú: 15/12/15 - 30/04/16
Ưu đãi chỉ áp dụng trên giá phòng (không bao gồm thuế địa phương, phí phục vụ và các khoản phụ thu khác) và theo nguyên tắc ưu tiên người đặt trước.

Không có giá trị chuyển đổi, cộng dồn, không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và bất kì sản phẩm khác và không áp dụng đồng thời cho các chương trình khuyến mãi khác.

Chủ thẻ đủ điều kiện tham gia sẽ bị ràng buộc bởi điều khoản và điều kiện của Agoda và Visa. Trong trường hợp tranh chấp, quyết định của Agoda là quyết định cuối cùng.

Visa và/hoặc Agoda có thể thay đổi điều kiện và điều khoản tại bất kỳ thời điểm nào. Chương trình ưu đãi này là độc lập, và không liên quan đến bất kỳ ưu đãi giữa Visa và chủ thẻ trước đó.
Bài viết trước
Bài viết sau