Chương trình ưu đãi giảm ngay 10% cho chủ thẻ MB khi đặt phòng tại Agoda

Từ nay cho đến ngày 31/1/2016. Ngân hàng MB chào đón năm mới 2016 với những chuyến du lịch thú vị dành tặng khách hàng các ưu đãi, giảm ngay 10% trên giá phòng tốt nhất tại các khách sạn trên toàn thế giới khi đặt phòng và thanh toán bằng thẻ MB Visa tại website Agoda. Được áp dụng cho chủ thẻ MB Visa Credit và MB Visa Debit.

thebank_chuthembvisauudaigiamngay10khidatphongtaiagodamin_1452480282
Chủ thẻ MB Visa ưu đãi giảm ngay 10% khi đặt phòng tại Agoda
Nội dung ưu đãi:
  • Ưu đãi áp dụng cho tất cả các khách sạn đủ điều kiện tham gia, chấp nhận thanh toán trả trước và thực hiện đặt phòng qua agoda /visavietnamoffers.
  • Ưu đãi chỉ được áp dụng trên giá trị tiền phòng (không bao gồm thuế địa phương, phí phục vụ và các khoản phụ thu khác).
  • Ưu đãi chỉ được áp dụng theo nguyên tắc ưu tiên người đặt trước.
  • Ưu đãi không có giá trị chuyển đổi, cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá, ưu đãi những mặt hàng giảm giá và các mặt hàng cố định.
  • Ưu đãi này không thể chuyển đổi thành tiền mặt hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác.
  • Nó được áp dụng cho các chủ thẻ MB Visa phát hành tại Việt Nam.
  • Chủ thẻ Visa và/hoặc Agoda có thể thay đổi điều kiện và điều khoản tại bất kỳ thời điểm nào. Chương trình ưu đãi này là độc lập, và không liên quan đến bất kỳ ưu đãi giữa Visa và chủ thẻ trước đó.
  • Chủ thẻ đủ điều kiện tham gia sẽ bị ràng buộc bởi điều khoản và điều kiện của Agoda và Visa.
    Trong trường hợp tranh chấp, quyết định của Agoda là quyết định cuối cùng.
Bài viết trước
Bài viết sau