Thẻ tín dụng Citibank ưu đãi ''Tặng thêm dăm bay, Tiền hoàn lại, tích lũy điểm thưởng''

1. Nhận thêm lên đến 4.000 Dặm Bay khi chi tiêu tại nước ngoài.
Chương trình khuyến mại “Nhận lên đến 4.000 điểm thưởng tặng thêm” áp dụng tại Ngân hàng Citibank - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Citibank. – chi nhánh Hà Nội, dành cho khách hàng dùng thẻ Citibank PremierMilesvà có các giao dịch mua bán sử dụng thẻ và giao dịch ứng trước tiền mặt. Áp dụng cho thẻ tín dụng chính Citibank PremierMiles Cards phát hành bởi Citibank tại Việt Nam.

the-tin-dung-citibank-uu-dai-tang-them-dam-bay-tien-hoan-lai-tich-luy-diem-thuong
Thẻ tín dụng Citibank ưu đãi ''Tặng thêm dăm bay, Tiền hoàn lại, tích lũy điểm thưởng''
  • Khách hàng phải là chủ thẻ chính hiện thời của Citibank PremierMiles.
  • Khách hàng phải có xếp hạng tín dụng tốt, dựa theo quyết định của Citibank và tại thời điểm tổng kết chương trình.
Nội dung khuyến mãi:
Cho mỗi kỳ sao kê vào thời gian khuyến mại, nếu khách hàng có tổng số tiền giao dịch hợp lệ tối thiểu cao hơn mức tối thiểu trong một kỳ, khách hàng sẽ được nhận thêm điểm thưởng vào ngày sao kê của kỳ đó như sau:
Mức chi tiêu nước ngoài hợp lệ/ kỳ sao kê (VND)Dặm Bay Tặng Thêm
Từ 10 triệu VND đến dưới 40 triệu VND400
Từ 40 triệu VND đến dưới 80 triệu VND1.600
Từ 80 triệu VND đến dưới 100 triệu VND3.200
Từ 100 triệu VND trở lên4.000

2.  Nhận lên đến 10,5%Tiền Hoàn Lại khi chi tiêu tại nước ngoài*
* Giao dịch nước ngoài tối thiểu 10 triệu VND/ kỳ sao kê.

Tổng tiền hoàn lại lên đến 600.000 VND/ kỳ sao kê. Ngoài ra, bạn còn được hưởng miễn phí Bảo Hiểm Mua Sắm và Bảo Hiểm Nhà khi đi vắng.

Danh mục chi tiêu * thực hiện tại nước ngoài% Tiền Hoàn Lại
cơ bản
% Tiền Hoàn Lại
Tặng Thêm
Bảo hiểm, Y tế, Xăng dầu5,25%5,25%
Giáo dục, Siêu thị, trung tâm thương mại, ăn uống ( riêng biệt, không
nằm trong khách sạn )
1,25%1,25%
Tất cả các danh mục khác0,55%0,55%
Tiền Mặt Ứng Trước x0,25%0,25%

3. Nhận lên đến 10 lần Điểm Thưởng khi chi tiêu tại nước ngoài**
** Giao dịch nước ngoài tối thiểu 6 triệu VND/ kỳ sao kê. Đổi 200.000 điểm thưởng để nhận phiếu quà tặng Maison 500.000 VND và thoải mái mua sắm những nhãn hiệu thời trang danh tiếng như Topshop, Oasis, Pedro.

Danh mục chi tiêu*Điểm Thưởng cơ
bản
Điểm Thưởng
tặng thêm
Mua sắm, Ăn uống, Giải tríx5x5
Tất cả các danh mục khácx1x1

Thời gian khuyến mãi cho chủ thẻ tín dụng Citibank
  • Từ 28/07/2015 đến 27/10/2015 (bao gồm cả hai ngày) đối với các khách hàng có ngày sao kê 27 hàng tháng
  • Từ 05/08/2015 đến 04/11/2015 (bao gồm cả hai ngày) đối với các khách hàng có ngày sao kê 04 hàng tháng
  • Từ 11/08/2015 đến 10/11/2015 (bao gồm cả hai ngày) đối với các khách hàng có ngày sao kê 10 hàng tháng.
  • Từ 15/08/2015 đến 13/11/2015 (bao gồm cả hai ngày) đối với các khách hàng có ngày sao kê 15 hàng tháng.
  • Từ 22/08/2015 đến 20/11/2015 (bao gồm cả hai ngày) đối với các khách hàng có ngày sao kê 21 hàng tháng.
Bài viết trước
Bài viết sau