Thẻ Visa là gì?

Trong cuộc sống hàng ngày việc thanh toán qua mạng là rất tiện ích đối với chúng ta, nhưng chúng ta luôn bị yêu cầu phải có thẻ Visa, vậy thẻ Visa là gì và tại sao chúng ta lại cần đến.

Visa là một nhãn hiệu của thẻ tín dụng (Credit Card) và thẻ ghi nợ (Debit Card) được điều khiển bởi Visa International Service Association của San Francisco, California, Hoa Kỳ.

thẻ visa là gì

Thẻ Visa là gì?
  • Thẻ tín dụng là một hình thức thay thế cho việc thanh toán trực tiếp. Hình thức thanh toán này được thực hiện dựa trên uy tín. Chủ thẻ không cần phải trả tiền mặt ngay khi mua hàng. Thay vào đó, Ngân hàng sẽ ứng trước tiền cho người bán và Chủ thẻ sẽ thanh toán lại sau cho ngân hàng khoản giao dịch.
  • Chủ thẻ cũng có thể rút tiền mặt từ tài khoản thẻ tín dụng (tiền mặt ứng trước) nếu muốn.
  • Chủ thẻ được rút và dùng tiền mặt trước trong hạn mức tín dụng được quy định cho mỗi thẻ.
  • Thẻ tín dụng cho phép khách hàng “trả dần” số tiền thanh toán trong tài khoản. Chủ thẻ không phải thanh toán toàn bộ số dư trên bảng sao kê giao dịch hằng tháng. Tuy nhiên, Chủ thẻ phải trả khoản thanh toán tối thiểu trước ngày đáo hạn đã ghi rõ trên bảng sao kê.
  • Thẻ tín dụng khác với thẻ ghi nợ vì tiền không bị trừ trực tiếp vào tài khoản tiền gửi của chủ thẻ ngay sau mỗi lần mua hàng hoặc rút tiền mặt.
Đăng ký mở thẻ tín dụng ngay để nhận các ưu đãi lớn nhất.
Bài viết trước
Bài viết sau