Khuyến mại đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank tại hệ thống Phúc Long Coffee & Tea

Từ ngày 20/03/2015 đến hết ngày 21/04/2015 Eximbank có chương trình khuyến mại đặc biệt, giảm 5% trên tổng hóa đơn khi thanh toán bằng thẻ Eximbank cho tất cả sản phẩm tại hệ thống Phúc Long Coffee & Tea.
Điều kiện & điều khoản:
  • Không áp dụng cho hình thức giao hàng.
  • Không áp dụng với các hình thức khuyến mại khác.
eximbank khuyến mãi
Khuyến mại đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank
Bài viết trước
Bài viết sau