BIDV khuyến mãi tặng đến 10.000.000 VND cho ĐVCNT khi quẹt thẻ JCB

Từ 9/3/2015 đến 9/6/2015, BIDV khuyến mãi 300 đơn vị chấp nhận thẻ có tổng doanh số thanh toán bằng thẻ JCB hợp lệ tại POS của BIDV lớn nhất (tối thiểu 1 triệu VND) sẽ được tặng 15% tổng giá trị giao dịch thanh toán bằng thẻ JCB, tối đa mức tặng thưởng 10 triệu đồng.
bidv khuyến mãi
Khuyến mãi cho chủ thẻ BIDV
Bài viết trước
Bài viết sau