Thẻ tín dụng Eximbank ưu đãi đầu năm

Thời gian triển khai:
  • Thời gian đặt phòng: từ ngày 01/01 đến hết 15/02/2015.
  • Thời gian cư trú: từ ngày 01/01 đến hết 31/12/2015.
Nội dung chương trình:
Giảm 20% giá trị đơn đặt phòng cho chủ thẻ tín dụng Eximbank trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại (số tiền giảm không quá 1.000.000VNĐ/1 đơn đặt phòng).

khuyến mãi eximbank

Thẻ tín dụng Eximbank ưu đãi tại Mytour
Đối tượng ưu đãi:
  • Chủ thẻ Eximbank-Visa/MasterCard và thẻ nội địa (V-TOP).
Điều kiện và điều khoản:
  • Ưu đãi áp dụng cho 200 chủ thẻ đầu tiên có phát sinh giao dịch đặt phòng sớm nhất.
  • Chương trình tự động chấm dứt khi ngân sách ưu đãi của chương trình được sử dụng hết.
  • Chủ thẻ không thỏa các điều kiện trên sẽ không được ưu đãi hoàn tiền từ chương trình.
  • Eximbank và Mytour có quyền đưa ra quyết định cuối cùng trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong nội dung khuyến mại.
Bài viết trước
Bài viết sau