Cách nâng cấp hạn mức thẻ tín dụng ANZ

Tăng hạn mức Thẻ Tín Dụng ANZ
  • Hãy tăng hạn mức ngay bây giờ để tận hưởng thêm nhiều ưu đãi cùng với Thẻ Tín Dụng ANZ.
Những lợi ích khi tăng hạn mức:
  • Mở rộng các giới hạn về tài chính hơn cho Quý khách.
  • Hỗ trợ Quý khách tốt hơn trong nhu cầu chi tiêu hàng ngày.
Cách thức nâng hạng mức 
  • Vui lòng điền Giấy Đề Nghị Nâng Hạn Mức và nộp thêm giấy tờ chứng minh thu nhập mới nhất tại chi nhánh của ANZ.
  • Bảng sao kê tài khoản nhận lương gần nhất
  • Thư mời làm việc hoặc hợp đồng lao động nếu công việc đã thay đổi sao với lần nộp hồ sơ trước.
hạn mức thẻ tín dụng anz

Hạn mức thẻ tín dụng ANZ
Nâng hạn mức Thẻ Tín Dụng ANZ

Quý khách giờ đây có thể tặng hưởng thêm nhiều ưu đãi nếu Quý khách chọn lựa nâng hạng Thẻ Tín Dụng ANZ hiện tại của Quý khách thành Thẻ Tín Dụng ANZ Vàng, Thẻ Tín Dụng ANZ Platinum hoặc Thẻ Tín Dụng ANZ Signature Priority Banking Platinum.

Cách thức để nâng cấp hạn thẻ:
  • Nếu Khách hàng muốn nâng hạng thẻ cùng với việc tăng hạn mức cùng lúc, vui lòng nêu rõ yêu cầu trong giấy đề nghị và nộp thêm giấy tờ chứng minh thu nhập mới nhất tại chi nhánh của ANZ.
  • Bảng sao kê tài khoản nhận lương gần nhất
  • Thư mời làm việc hoặc hợp đồng lao động nếu công việc đã thay đổi sao với lần nộp hồ sơ trước.
Điều Kiện và Điều Khoản của việc Nâng Hạng Thẻ Tín Dụng ANZ

Khi nâng hạng Thẻ Tín Dụng ANZ, (những) thẻ phụ đi kèm phải tài khoản cũng sẽ được nâng hạng tương ứng bao gồm phí đi kèm của thẻ phụ.

Tất cả những số dư nợ bao gồm Trả Góp Ưu Đãi, Tạm Ứng Linh Họat và những lọai phí khác như phí xử lý giao dịch, phí thường niên, phí rút tiền mặt, lãi suất, thanh toán Thẻ Tín Dụng và điều chỉnh ghi nợ và phí trả chậm trong tài khoản Thẻ Tín Dụng ANZ hiện thời sẽ được chuyển sang tài khoản Thẻ Tín Dụng ANZ mới của Quý khách.

Các điều khoản và điệu kiện liên quan đến của tài khoản Thẻ Tín Dụng ANZ (được sửa đổi, bổ sung bởi Ngân hàng ANZ tùy từng thời điểm) sẽ được áp dụng và có giá trị ràng buộc Quý khách.
Bài viết trước
Bài viết sau