Ưu đãi cho thẻ trả trước đồng thương hiệu Sacombank - Aeon Citimart

Ưu đãi từ Aeon citimart
  • mỗi 10.000đ mua sắm được quy đổi thành 1 điểm
  • Đủ 250 điểm, nhận ngay 1 phiếu mua hàng trị giá 50.000đ
  • Đủ 600 điểm/ tháng , nhận thêm 1 phiếu mua hàng trị giá 100.000đ

ưu đãi chủ thẻ sacombank
Ưu đãi cho thẻ trả trước đồng thương hiệu Sacombank 
Bài viết trước
Bài viết sau